ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει και να επιλέξει τη καλύτερη λύση όσον αφορά τυχόν δανεισμό της. Ερευνούμε και επιλέγουμε για εσάς το είδος του δανείου που σας συμφέρει, διαπραγματευόμαστε για εσάς τους όρους χορήγησης, επιλέγουμε τό Τραπεζικό ίδρυμα που το προσφέρει, παρακολουθούμε πορεία του φακέλου σας έως την εκταμίευση του ποσού.
Επίσης αναλαμβάνουμε έγκυρα καί αξιόπιστα τη διαγραφή δυσμενών στοιχείων τα οποία τυχόν υπάρχουν. Οί υπηρεσίες μας αφορούν όλους τους τύπους δανεισμού(επιχειρηματικά,προσωπικά, αγορά ή κατασκευή οικίας – επαγγελματικής στέγης, αγορά οικοπέδου, ανακαίνιση, βελτίωση, επισκευή ή αποπεράτωση υπάρχουσας κατοικίας κ.λ.π.) ή ακόμη και την αποπληρωμή του ήδη υπάρχοντος δανεισμού μέ συμφερότερους για εσάς όρους.