ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει και να επιλέξει τη καλύτερη λύση όσον αφορά τυχόν δανεισμό της. Ερευνούμε και επιλέγουμε για εσάς το είδος του δανείου που σας συμφέρει, διαπραγματευόμαστε για εσάς τους όρους χορήγησης, επιλέγουμε το Τραπεζικό ίδρυμα που το προσφέρει, παρακολουθούμε τη πορεία του φακέλου σας έως την εκταμίευση του ποσού χρηματοδότησης.
Αναλαμβάνουμε έγκυρα και αξιόπιστα τη διαγραφή δυσμενών στοιχείων τα οποία τυχόν υπάρχουν. Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλους τους τύπους δανεισμού(επιχειρηματικά,προσωπικά, αγορά ή κατασκευή οικίας – επαγγελματικής στέγης, αγορά οικοπέδου, ανακαίνιση, βελτίωση, επισκευή ή αποπεράτωση υπάρχουσας κατοικίας κ.λ.π.) .
Επίσης αναλαμβάνουμε τη διαπραγμάτευση με Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς  διαχείρισης χρέους  και Τραπεζικά Ιδρύματα για την αποπληρωμή του ήδη υπάρχοντος δανεισμού (προσωπικά, επαγγελματικά, στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση) με τους συμφερότερους για εσάς όρους και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.